Vacature Operations Manager

Wie zijn we?

LEM Oostende-Brugge NV zorgt voor de uitrusting en uitbating van de luchthaven in Oostende. Onze internationale luchthaven levert elke dag diensten op het vlak van infrastructuur, communicatie, veiligheid en beveiliging aan klanten zoals passagiers, luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders.

Context van de functie

 • De luchthaven van Oostende-Brugge is 24/7 geopend voor transport van passagiers, business- en private aviation alsook luchtvracht.
 •  De Operations Manager is verantwoordelijk voor het efficiënte én veilig verloop van alle operationele activiteiten op de luchthaven (luchtzijde).
 •  Hij/zij is diensthoofd van Airside Inspection, de Seingevers, Wildlife & Greenery en Navigatie en rapporteert aan de Business Unit Manager (BUM) van de luchthaven.
 •  De Operations Manager zal deelnemen aan het lijnmanagement overleg, in het kader van zijn/haar specifieke verantwoordelijkheidsdomeinen.
 • De Operations Manager verdedigt ten allen tijde de belangen van zijn diensten, zowel intern als extern, en doet dienst als SPOC voor alle operationele aangelegenheden, binnen en buiten de luchthaven.

Taken en verantwoordelijkheden

Aansturen en coachen

 • Hij/zij begeleidt, coacht en motiveert medewerkers en teams, zijnde de Airside Inspectors, de Seingevers, het Wildlife & Greenry team en het Navigatie-team. Hij/zij zorgt ervoor dat alle medewerkers in staat zijn hun functie effectief, efficiënt en veilig uit te voeren.
 • Hij/zij zal zich dusdanig organiseren dat er een éénvormige dienstverlening is over de shiften heen alsook ten allen tijde een efficiënte overdracht is tussen de shiften. Hij/zij verzekert zich ervan dat er dagelijks operationele briefings worden gehouden met alle operationele partijen van de luchthaven, en zorgt er ook voor dat er een actieplan wordt bijgehouden en bijgestuurd.
 • Hij/zij zal ervoor zorgen dat het Airside Inspection steeds alle middelen ter hun beschikking heeft om tijdens hun shift een vlotte en veilige operatie te kunnen opzetten op de luchthaven.
 • Hij/zij zal op frequente basis (minimale doelstelling 1/maand) formele overlegmeetings opzetten met het Airside Inspection team. Tijdens dit overleg kunnen problemen van operationele aard worden aangekaart en besproken, aangepakt en daar waar nodig worden omgezet in actiepunten. Hij/zij organiseert de voortgangscontrole op de actieplannen voortkomende uit de dagelijkse briefings alsook uit het teamoverleg.
 • Hij/zij verzamelt data in het kader van projecten en/of problemen en stelt deze ter beschikkingvan het lijnmanagement.
 • Hij/zij verzorgt zeer frequent overleg met de collega lijnmanagers zoals de Brandweercommandant, de Security Manager, de Safety manager, de Technical Manager. Hij/zij bevordert de samenwerking en de uitwisseling van informatie zodat er efficiënt en vlot kan worden gewerkt, over de verschillende diensten heen. Een vlotte samenwerking is cruciaal.
 • Hij/zij geeft advies aan de Operaties (AI, Wildlife & Greenery, Seingevers) bij het uitvoeren van hun taken.

Technisch

 • Hij/zij bestudeert permanent de regelgeving en dossiers, herkent bedreigingen en uitdagingen teneinde bij te kunnen dragen tot de beleidsondersteuning van de luchthavendirectie.
 • Hij/zij brengt advies uit in het kader van bouwdossiers in functie van de luchtvaarterfdienstbaarheden en bewaken van de obstakelvrije vlakken teneinde een veilige luchtvaart te garanderen.
 • Hij/zij ontwerpt en onderhoudt de airside facilities/infrastructuur conform alle regelgevingen, in nauwe samenwerking met de Technical Manager.
 • Hij/zij verleent advies en helpt mee een efficiënt kader uit te bouwen rond alle luchtzijde gerelateerde aspecten, zowel intern als extern (bvb Winterops,…).

Verantwoordelijk voor de certificering van de luchthaven

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het up-to-date zijn en houden van de luchthaven in functie van de geldende regelgeving (EASA / ICAO,…).
 • Hij/zij beheert en houdt de vliegveldhandboek procedures up-to-date, in samenwerking en overleg met alle betrokken diensten.
 • Hij/zij is SPOC voor o.m. DGLV in het kader van certificering en infrastructurele dossiers.
 • Hij/zij beheer de Airport Data (AIM), conform de SLA agreement met Skeyes, mn:
  ➢ Up-to-date zijn met de regelgeving en contact onderhouden.
  ➢ Wijzigingen aan de infrastructuur doorgeven.

Beheer Airport Runway Assessment methode (Friction Tester)

 • Hij/zij beheert de runway assessment activiteiten, inclusief beheer van het meetsysteem.

Verantwoordelijk voor Terrain & Wildlife management ter preventie van bird strikes

 • Hij/zij beheert het team en de activiteiten in het kader van het Wildlife & Greenery beheer en de BCU en dit in samenwerking met de teamleader.
 • Hij/zij zorgt voor terugkoppeling naar dienst AI en zorgt voor een vlotte samenwerking.

Hij/zij is contactpersoon voor de airside operaties voor externe projecten met impact op airside.

Projecten

 • Hij/zij geeft advies en helpt mee bij opmaak van het plan van aanpak in het kader van interne en externe projecten die op één of andere manier een technisch/operationele impact hebben of kunnen hebben op de luchtvaartactiviteiten. Hierbij wordt zeer nauw samengewerkt met de Technical/Maintance Manager en met de Safety Manager van de luchthaven. Zij moeten in deze één team vormen.
 • Hij/zij neemt de lead in operationele projecten, daar waar nodig ism met externe partijen zoals bvb Skeyes, de LOMn enz….

Lijst van andere taken, niet exhaustief

 • Het opzetten van procedures en zorgen voor de toepassing van : het registreren/rapporteren van schadegevallen, inbreuken, incidenten, ongevallen voor interne en externe diensten.
 • Toezicht op naleven van veiligheidsvoorschriften door eigen personeel, maar ook door alle luchthavengebruikers.
 • In geval van calamiteiten, het noodplan conform het handboek opstarten.
 • Taken & opdrachten conform ISO 14001 (Milieu).

Jouw profiel

 • Je bezit minstens een Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je kan goed omgaan met stressfactoren; Je kan werken onder druk.
 • Je hanteert correcte mondelinge en schriftelijke communicatie (NL, FR, ENG).
 • Je bent betrouwbaar.
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.
 • Je durft beslissingen nemen.
 • Je werkt conflict-ontmijnend en gericht op samenwerking binnen het team en met andere diensten op de luchthaven.
 • Je bent klant- en oplossingsgericht.
 • Je bent zeer betrokken.
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en structureren

Hoe solliciteren?

Gelieve je CV en motivatiebrief per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero.